Kwanza, Hati Miliki ni kielelezo au utambulisho wa uhakika wa umiliki wa Ardhi na maendelezo yake. Pili, hati yaweza kutumika kama dhamana ya mkopo. Tatu, hati inaweza kumsaidia mmiliki wa ardhi katika mchakato wa kubadilisha umiliki wa ardhi yake.