Maombi yanafanyika kwa kujaza fomu maalum ambayo hupatikana katika ofisi ya ardhi ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa (Halmashauri) ya eneo husika