Sheria ya Ajira na Mahusiano kAZINI2004, na sheria ya Taasisi za kazi 2004 zimetoa aina za likizo mbalimbali kama vile; a) Likizo ya mwaka b) Likizo ya ugonjwa c) Likizo ya uzazi d) Likizo ya ulezi