Ndiyo. Hakimiliki ya ardhi ni ile hali ya kuweza kumiliki na kutumia ardhi, haki ambayo inatajwa katika sheria husika. Hatimiliki ni cheti cha umilikaji wa ardhi ambacho mtu hukipata baada ya kukamilisha masharti ya umilikaji kama yalivyowekwa na sheria.