Hakimiliki zote za ardhi zina hadhi sawa mbele ya sheria