Hapana. Faida zingine za kuwa na hatimiliki ni pamoja na kuhakikisha kwamba haki zote zilizopo katika ardhi husika na umilikaji wa ardhi zinatambilika na kulindwa kisheria. Pia, husaidia kudhibiti uvamizi holela