Kodi halali ni ile inayo kusanywa na serikali kwa mujibu wa sheria, pia ni kodi iliyo tajwa na sheria halali ya kodi iliyo tungwa na Bunge.