wakati wa kukusanya kodi kuna mambo mengi ya kuzingatia, kama vile hali ya mlipa kodi kifedha, usitumie nguvu sana, usichukue au kufunga biashara ya mlipa kodi pale anaposhindwa kulipia na kadhalika.