kodi ya ardhi ni malipo ya pango la ardhi wanayotozwa wamiliki wa viwanja na mashamba yaliyopimwa na kumilikishwa kisheria.