Ni kutimiza masharti/mkataba unaomtaka mmiliki kulipia kodi ya pango la ardhi kila mwaka, pia unalipa kodi ya ardhi kwa kunufaika na matumizi ya ardhi hiyo kwa kipindi ulichopewa.