Mtu, yeyote anayemiliki ardhi iliyopimwa kisheria iwe imeendelezwa au haijaendelezwa anapaswa kulipa kodi ya pango.