Makadirio hufanywa kwenye ofisi za ardhi zinazotambulika za Manispaa na Halmashauri za Miji na Wilaya.