Mfanyakazi atawasilisha cheti cha daktari kuthibitisha ugonjwa wake, na mwajiri hatapaswa kumlipa mwajiriwa likizo ya ugonjwa endapo mwajiriwa atashindwa kuwasilisha cheti cha daktari.