kodi ya ardhi hulipwa mwaka wa fedha wa Serikali unaoanza tarehe 1 mwezi wa saba kila mwaka.