Endapo ukachelewa kulipia kodi ya ardhi, baada ya tarehe 31, Desemba ya kila mwaka kisheria kodi hiyo mlipa kodi atailipa vikiambatana na tozo la adhabu.