Kodi ya majengo ni tozo kwa mujibu wa sheria kwenye majengo/nyumba ambazo zimekamilika.