kuna njia ambazo zimekuwa mahususi Tanzania kwenye kukadiria kodi za majengo mfano njia ya simu ya mkononi ambapo mmiliki atawasiliana na mamlaka husika au njia ya tovuti ya mamlaka ya mapato Tanzania.