hizi taratibu au misingi inayo wasaidia watunga sheria ili kuweza kutunga sheria nzuri za kodi, kutengeneza mifumo mizuri ya yakodi na kadhalika