kodi zote lazima zitajwe kwenye sheria iliyo tungwa na Bunge, lakini kuna kodi zipo kwa sheria zilizotungwa na serikali za mitaa au halmashauli katika eneo husika.