mlipa kodi ana haki ya kupewa taarifa kuhusu kodi anayo paswa kulipia, anahaki ya kuheshimiwa utu wake sio akishindwa kulipia adhalilishwe, kwani haki zote za mlipa kodi zipo kwa mujibu wa sheria.