mlipa kodi yeyote anawajibu wakulipa kodi, kwani kufanya hivyo ni kutii agizo la kikatiba na pia ni utekelezaji wa sheria zilizo tungwa na bunge za kodi.