kodi zote zinapagwa na mamlaka ya mapato ya Tanzania na sheria zilizo tungwa na Bunge, au Serikali za mitaa katika maeneo yao pia na Halmashauri za wilaya.