Hi ni kodi inayo katwa kwenye mapato ya mtu binafsi au chombo kama vile kampuni ambayo nayo ni mtu kisheria. Mfano wa mapato hayo ni kama vile; mshahara kutokana na ajira, faida katika biashara, gawio kutokana na uwekezaji n.k.