Mfanyakazi ana haki ya masaa hadi mawili kwa siku ya kumnyonyesha mtoto wakati wa saa za kazi. Mgawanyo wa masaa wawili utategemea na makubaliano kati ya mwajiri na mwajiriwa.