hii ni kodi inayo kusanywa badala ya kodi ya mapato wakati wa kutoa huduma. Hii ipo ili kuhakikisha kuwa watu wanaostahili kulipa kodi ambao inawezekana kuwa vigumu kuwapata wanalipa kodi.