hii ni kodi inayo lipwa mara moja kutokana na kuuza mali au kitega uchumi.