wigo wa kodi ni jumla ya idadi ya watu/vyombo vilivyo sajiliwa kama walipa kodi na mamlaka ya mapato Tanzania (TRA). Hawa ni pamoja na waajiriwa, watu waliojiajiri na biashara pamoja na mashirika.