kodi ya ongezeko la thamani ni kodi ya matumizi ya moja kwa moja au si ya moja kwa moja. Inatumika kwa miamala yote ya bidhaa na huduma katika mnyororo wa uzalishaji na usambazaji hadi hatimae bidhaa inapokuwa imetumika.