huu ni ushuru unaotozwa kwenye bidhaa zinatoka au kuingia inchini kupitia mamlaka zenye dhamana katika maeneo husika.