hii ni kodi ambayo hutozwa kwenye bidhaa maalumu ambazo zinastahiki kutozwa, na inafanyika hivyo ili kulinda viwanda vya ndani na kulinda Tanzania isiwe sehemu ya kutupa bidhaa zilizopitwa na wakati ambazo hazifikii viwango vya ubora.