ulipaji kodi kwa njia ya simu ni rahisi kwani hufanya kila mtu mwenye wajibu wa kulipa kodi kutekeleza jukumu hilo bila hata kwenda kwenye ofisi za kodi au mamlaka ya mapato.