Ikiwa mfanyakazi ni mwanaume na mke wake amejifungua mtoto basi mfanyakazi huyo mwanaume anayo haki ya kupata likizo ya uzazi ya siku 3 . Likizo inapaswa ichukuliwe ndani ya siku 7 tangu mtoto kuzaliwa.