hii ni kodi inayolipwa na wafanyabiashara binafsi wadogo waliochini ya mfumo wa makisio ambao hawana uwezo wa kutunza kumbukumbu za biashara zao au zile za wafanya biashara wanao tunza kumbukumbu za biashara zao.