sheria ya kodi ya mapato inamtaka kila mtu binafsi anayepaswa kulipa kodi katika Jamhuri ya muungano wa Tanzania, kutunza nyaraka zote ili kuwezesha uamuzi sahihi wa kodi inayolipwa.