namba hiyo hutumika kwa mawasiliano kati ya mlipa kodi na mamlaka ya mapato (TRA), katika maswala ya ardhi, leseni ya biashara na viwanda, usajili wa kampuni na mikataba yote ikihusisha ugavi wa bidhaa na huduma.