Hiki ni chombo cha serikali maalumu kinacho fanya kazi chini ya wizara ya fedha, kazi yake kubwa na kusimamia na kuratibu shughuli zote za ukusanyaji wa kodi Tanzania.