Tafsiri ya neno kampuni inaweza kuwa na maana tofauti tofauti kutokana na mtu anavyo tafsiri. Lakini kwa lugha ya kawaida kampuni hizi ni asasi za kibiashara zinazo tambulika chini ya sheria ya makampuni Tanzania.