kodi ya makampuni ni kodi inayotozwa katika mapato yanayotozwa kodi ya asasi kama vile makampuni yenye dhima ya ukomo na makampuni mengine ikiwa ni pamoja na vilabu,vyama,jumuiya na vikundi vingine visivyo shiriki.