wabia hawalazimiki kulipa kodi ya mapato. Hata hivyo wabia wanatozwa kodi ya mapato katika faida zinazosambazwa kutoka kwenye ubia kwa kuzingatia uwiano wa uchangiaji uliokubalika.