katika muktadha wa kodi ya mapato, mwaka wa mapato una maana ya kalenda ya mwaka wa miezi 12, lakini linapokuja swala la makampuni inaweza kuomba kwa maandishi kwa kamishna kibali cha kubadili mwaka wake wa mapato kutoka mwaka unaoanza januari kwenda mwaka unaoanzia wakati mwingine unaopendekezwa na asasi/kampuni.