taarifa ya mapato ya kodi ni maelezo yanayowasilishwa mamlaka ya mapato Tanzania yanayoonesha makadirio ya mapato na kodi inayolipwa au mapato ya mwisho na kodi inayolipwa kwa kila mwaka wa mapato.