wizara ya fedha kama ilivyo na dhamana ya mapato nchini Tanzania, inawajibika kubainisha muundo na uainishaji wa kodi inayopaswa kulipwa kutoka kwenye maeneo mbali mbali ya kibiashara.