hii ni kodi inayolipwa na makampuni au wafanya biashara wanaofanya biashara kutoka nchi moja kwenda nyingine inajumuisha ushuru wa forodha, kodi ya bidhaa, kodi ya nyongeza ya thamani kwenye bidhaa n.k.