Motisha ya kodi inatafsiriwa kama punguzo, kuachwa au msamaha wa kodi inayotakiwa kulipwa, inatolewa ili kuwa kama kivutio ili kuingiza katika shughuli maalum kama vile uwekezaji katika bidhaa mtaji kwa muda maalumu. Motisha ya kodi ni mfumo wa kifedha wa motisha ya uwekezaji inajumuisha likizo ya kodi ya mapato kwa mashirika makubwa na punguzo la kiwango cha kodi ya mapato.