ili kuweza kupata stempu za kodi mtu yeyote kwanza ni lazima atimize masharti ambayo ni kama vile; lazima awe amesajiliwa na kupatiwa idhini na mamlaka ya kutoa leseni, aombe kupatiwa stempu za kodi, ambatanisha nyaraka zinazoonesha kuwa bidhaa ni ya mwombaji n.k.