ndiyo ni wajibu wa mwombaji kuwasilisha hesabu za matumizi ya stempu za kodi kila mwezi. Atawasilisha muhtasari wa ulinganisho wa hesabu za kila mwezi wa matumizi ya stempu zilizotolewa katika mwezi huo na zile zilizohamishwa kutoka miezi iliyopita.