hiki ni chombo maalumu ambacho kipo kisheria, ambacho kazi yaye kuu ni kusikiliza na kuamua mashauri yote ya kodi, kati ya wakusanya kodi na walipa kodi.