kama ambavyo tumeona kwamba mashauri haya yanabeba maslahi mapana ya jamii na taifa kwa ujumla, hivyo kwa mujibu wa sheria mashahidi wanapewa posho katika kipindi chote cha kusikiliza mashauri ya kodi.