kuna kikomo cha mda lakini mara nyingi mashauri ya kodi yakiwa katika mahakama za kodi kwa ajili ya kuamuliwa huchukua miaka isiyopungua mitano na siyo zaidi ya mitatu kwa mujibu wa sheria.