Hiki ni chombo maalumu ambacho kimeanzishwa chini ya sheria ya mamlaka ya mapato Tanzania, sheria iliyo tungwa na Bunge.